Πληροφορίες & Όροι συμμετοχής

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Δικαίωμα Υποψηφιότητας

Στα Security Excellence Awards μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα επιχειρήσεις, οργανισμοί (ιδιωτικοί και δημόσιοι), Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και προμηθευτές σχετικών λύσεων και υπηρεσιών που έχουν να παρουσιάσουν βέλτιστες πρακτικές για την αποτελεσματική διαχείριση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων χώρων και μέσων. Οι υποψήφιες προς αξιολόγηση πρακτικές (τεχνολογίες, λύσεις) θα πρέπει να αφορούν την τελευταία 3ετία.

Κάθε εταιρεία έχει το δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυμεί. H αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Κριτική Επιτροπή, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα οι εταιρείες. Οι διοργανωτές και η Κριτική Επιτροπή ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μία υποψηφιότητα.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετική κατηγορία. Επίσης, η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά.

Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητά τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους συμμετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής, οι οποίες δεν αμφισβητούνται.

Υποβολή των Υποψηφιοτήτων

Για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019:

 • Να επισκεφτείτε το site των βραβείων www.securityawards.gr, να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
 • Να γίνει η κατάθεση του συνολικού κόστους των υποψηφιοτήτων σας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα σας υποδείξουμε στο site και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: [email protected]

Κόστος Υποψηφιότητας

 • 1η υποψηφιότητα: 350 € + 24% Φ.Π.Α.
 • Πακέτο 3 υποψηφιοτήτων (1 δωρεάν): 700 € + 24% Φ.Π.Α.
 • Πακέτο 8 υποψηφιοτήτων (3 δωρεάν): 1.750 € + 24% Φ.Π.Α.
 • Κάθε επόμενη υποψηφιότητα από 9η – 20η: 205 € + 24% Φ.Π.Α.
 • Κάθε επόμενη υποψηφιότητα από 21η και άνω: 180 € + 24% Φ.Π.Α.

Σημ.: Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία στο διαγωνισμό, δικαιούται 2 δωρεάν προσκλήσεις για την Τελετή Απονομής των Βραβείων, ανεξαρτήτως από τον αριθμό υποψηφιοτήτων.

Αξιολόγηση των Υποψηφιοτήτων

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από την Κριτική Επιτροπή και οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση συμμετοχής και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης.

Μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων σας, θα λάβετε αποδεικτικό της υποβολής σας. Ελέγξτε το προσεκτικά και επικοινωνήστε μαζί μας σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποιο λάθος.

Κριτήρια Aξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από την Κριτική Επιτροπή με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην υποβολή συμμετοχής και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια επιλογής των βραβείων:

 • Καινοτομία-Προκλήσεις
 • Στόχοι & Σχεδιασμός
 • Παραδοτέα, Απόδοση και Επιτεύγματα
 • Τεχνολογία, Σύστημα Διαχείρισης και Νομική Συμμόρφωση
 • Εφαρμογή Αρχών Αειφορίας
 • Συνεργασία – Πρακτικές που μπορεί να αξιοποιηθούν και από άλλους

Ζητούμενα για την Υποβολή της Υποψηφιότητας

Στην online αίτηση υποψηφιότητας θα σας ζητηθεί να απαντήσετε στα παρακάτω ζητούμενα:

1. Περιγραφή & στοιχεία υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)

 • Περιγράψτε τo έργο της υποψηφιότητάς σας, τα αποτελέσματα και τη σύνδεση με τις συγκεκριμένες ανάγκες / απαιτήσεις σας.
 • Παρουσιάστε το όραμα και τους στόχους για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, καθώς και τις παραμέτρους που ελήφθησαν υπόψη.
 • Σκιαγραφήστε τη χρήση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας ή τις καινοτομίες που αναπτύξατε.
 • Αναφέρατε τις προκλήσεις ή τα εμπόδια που συναντήσατε στην πορεία υλοποίησης του έργου και πώς τα ξεπεράσατε.
 • Προσθέσετε οποιαδήποτε άλλα δεδομένα ή τεκμηρίωση που, κατά την κρίση σας, αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς σας

Χρησιμοποιήστε απλό κείμενο (Plain Text). Στο κείμενό σας μπορεί να περιλαμβάνεται link (π.χ. https://www.securityexcellenceawards.gr).

2. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία;

Εφόσον υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, η διοργανώτρια εταιρεία δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε δημοσιοποίησή τους, παρά μόνο σε όσους έχουν σχέση με τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

3. Media-Ready Synopsis (έως 100 λέξεις)

Σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, που μπορεί να δημοσιευθεί σε περίπτωση βράβευσής της, στο site των βραβείων και στα έντυπα μέσα της Boussias Communications, με την ολοκλήρωση της τελετής απονομής. Παρακαλούμε δώστε έμφαση στα αποτελέσματα του έργου.

4. Φωτογραφίες (προαιρετικά – αρχείο .jpg έως 3ΜΒ το αρχείο)

Για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας μπορείτε να αποστείλετε έως 3 φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης.

5. Γραφήματα (προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 3 αρχεία, έως 10 MB το αρχείο)

Συμπεριλάβετε γραφήματα (σε pdf) εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

6. Case Study Video (προαιρετικά – αρχείο .mp4, έως 1 αρχείο, έως 50MB)

Συμπεριλάβετε σύντομο βίντεο MP4, το οποίο θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

Κριτική Επιτροπή

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από έγκριτη Κριτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων του χώρου, έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη της αγοράς, ακαδημαϊκούς και εμπειρογνώμονες. Τα ανεξάρτητα μέλη της Κριτικής Επιτροπής επιλέγονται με κριτήριο το επαγγελματικό και επιστημονικό τους υπόβαθρο, καθώς και την εμπειρία και εξειδίκευσή τους σε συνάφεια με το αντικείμενο των βραβείων και των επιμέρους κατηγοριών βράβευσης. H σύνθεση της Κριτικής Επιτροπής των Security Excellence Awards 2019 θα ανακοινωθεί σύντομα.

Διοργάνωση

Χορηγός

Χορηγοί Επικοινωνίας

Official Publication

Plant