Χορηγοί της διοργάνωσης

Τα βραβεία πραγματοποιούνται με την πολύτιμη υποστήριξη των ακόλουθων χορηγών και φορέων

Διοργάνωση

Χορηγός

Χορηγοί Επικοινωνίας

Official Publication

Plant