Κριτική Επιτροπή

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από έγκριτη Κριτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων του χώρου, έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη της αγοράς, ακαδημαϊκούς και εμπειρογνώμονες. Τα ανεξάρτητα μέλη της Κριτικής Επιτροπής επιλέγονται με κριτήριο το επαγγελματικό και επιστημονικό τους υπόβαθρο, καθώς και την εμπειρία και εξειδίκευσή τους σε συνάφεια με το αντικείμενο των βραβείων και των επιμέρους κατηγοριών βράβευσης. .

Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής

Δρ Έλλη Παγουρτζή

Δρ Έλλη Παγουρτζή

Υπεύθυνη Έργου «Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών» του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)

Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής

Lo Piccolo Tommaso

Lo Piccolo Tommaso
Security Manager, Angelicoussis Group

Δρ. Βασίλης Ασημακόπουλος

Δρ. Βασίλης Ασημακόπουλος
Καθηγητής Προβλέψεων και Στρατηγικής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ, πρώην Μέλος ΔΣ του ΚΕΜΕΑ

Ιωάννης  Βλάχος

Ιωάννης Βλάχος
Sales Manager ΗΛΚΑ ΑΕ

Δρ Παντελής Βογιατζής

Δρ Παντελής Βογιατζής
Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης & DPO Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής

Γιάννης Διαμαντώνης

Γιάννης Διαμαντώνης
Technical Advisor in Security Systems

Δρ. Κωνσταντίνος Ελευθεριάνος

Δρ. Κωνσταντίνος Ελευθεριάνος
Commercial Director, Wings ICT Solutions

Νίκος Ζώκας

Νίκος Ζώκας
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Υπεύθυνος Βορείου Ελλάδος της ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ

Άννα Καλοειδά

Άννα Καλοειδά
Director After-Sales Support & Maintenance, IFSAS

Αστέριος Λιάλιος

Αστέριος Λιάλιος
Διευθυντής Υγιεινής, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ασπροπύργου ΕΛΠΕ

Κωνσταντίνος Μάντζιος

Κωνσταντίνος Μάντζιος
Ναυτικός Μηχανολόγος, MBA, Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία, Συντονιστής Κριτικής Επιτροπής

Βασίλης Ντάκουρης

Βασίλης Ντάκουρης
Commercial Director at Alliance Security Consulting

Δημοσθένης Παναγιώτου

Δημοσθένης Παναγιώτου
Ψυχολόγος, Behavioral Analyst, Profiler, Forensic Expert, Security & Safety Architect

Νικόλαος Πιπέρογλου

Νικόλαος Πιπέρογλου
Σύμβουλος Ασφαλείας, Πρόεδρος, Πανελλήνιος Σύλλογος Συνοδών Ασφαλείας

Νίκος Σάκκος

Νίκος Σάκκος
Security and Administration Director, FOLLI FOLLIE GROUP

Δρ. Εμμανουήλ Σκουλάς

Δρ. Εμμανουήλ Σκουλάς
Καθηγητής Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδος Deree

Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος

Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος
Head Physical Security Manager, New SIA Greece S.A

Μιχάλης Χάλαρης

Μιχάλης Χάλαρης
Δρ. Χημείας, Αξιωματικός Π.Σ., Καθηγητής Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής και διδάσκων σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διοργάνωση

Χορηγός

Χορηγοί Επικοινωνίας

Official Publication

Plant