Κατηγορίες & βραβεία

Τα βραβεία χωρίζονται σε τρεις διακριτούς πυλώνες και σε κάθε έναν από αυτούς υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες βράβευσης.

Πυλώνας Α. / Εγκαταστάσεις / Premises


Βραβεία σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, δημόσιους φορείς, καθώς και σε παρόχους σχετικών υπηρεσιών και λύσεων ασφάλειας & ελέγχου, πυροπροστασίας & πυρασφάλειας, για τις βέλτιστες πρακτικές συνολικής διαχείρισης που εφαρμόζουν και βελτιώνουν – προάγουν τα επίπεδα ασφάλειάς τους:

1. Εμπορικά Κέντρα / Shopping Centers

2. Ξενοδοχεία & Αναψυχή / Hotel & Entertainment

3. Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί / Banking

4. Υποδομές Μεταφορών / Transportation Infrastructure

5. Μεταφορές & Ταχυμεταφορές / Transportation, Logistics & Couriers

6. Νοσοκομεία & Κέντρα Διάγνωσης / Hospital & Health Care

7. Φαρμακευτικές Εταιρείες / Pharmaceutical

8. Λιανεμπόριο / Retail

9. Βιομηχανία / Industry

10. Τρόφιμα & Ποτά / Food & Beverage

11. Πετρέλαιο & Πετροχημικά / Oil & Petrochemicals

12. Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας / Utilities

13. Παραγωγή Ενέργειας από ΑΠΕ / Renewable Energy

14. Tηλεπικοινωνίες / Telecommunications

15. Ασφαλιστικές Υπηρεσίες / Insurance

16. Δημόσιος Τομέας / Government & Public

17. Τοπική Αυτοδιοίκηση / Municipality

18. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα / Education

Πυλώνας B. / Δραστηριότητες / Activities

Βραβεία σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και παρόχους υπηρεσιών ασφάλειας και ελέγχου εγκαταστάσεων και χώρων για τη βέλτιστη εφαρμογή & αξιοποίηση τεχνολογίας, συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών, που συνεισφέρουν στην επαύξηση της ασφάλειας προς τον πελάτη και τους πολίτες:

1. Service

Συμμετοχή από επιχειρήσεις ασφάλειας και ελέγχου εγκαταστάσεων, χώρων και μέσων που έχουν να επιδείξουν εξειδίκευση στην παροχή ή την οργάνωση υπηρεσιών, όπως:

1.1 Φύλαξη / Guarding & Safekeeping

1.2 Περιπολία, Άμεση Επέμβαση – Ανταπόκριση σε Σήματα Συναγερμού / Patrolling, Response – Alarm Responses

1.3 Έλεγχος Eισερχόμενων / Eξερχόμενων Ατόμων & Οχημάτων / Personnel & Vehicle Patrol

1.4 Λήψη Σημάτων Συναγερμού / Signal Reception Center

1.5 Ανταπόκριση σε Έκτακτες Ανάγκες / Dissaster & Emergency Response

1.6 Φύλαξη Λιμενικών Eγκαταστάσεων / Port Security

1.7 Φύλαξη Αεροπορικών Εγκαταστάσεων / Aviation Security

1.8 Φύλαξη & Συνοδεία Προσώπων / VIP Protection & Emergency Response

1.9 Φύλαξη Πρεσβειών / Embassy Security

1.10 Φύλαξη Εμπορικών Πλοίων / Vessel Security

1.11 Φύλαξη Θαλαμηγών / Mega Yachts Security

1.12 Φύλαξη Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, Συνεδριακών & Εκθεσιακών Χώρων /Art, Conference & Expo Events Security

1.13 Φύλαξη Αθλητικών Εκδηλώσεων / Sporting Events Security

1.14 Φύλαξη Συναυλιακών Εκδηλώσεων / Concert Events Security

1.15 Φύλαξη Ειδικών Εκδηλώσεων / Special Event Security

1.16 Φύλαξη και Διαχείριση Μαγνητικών και Ηλεκτρονικών Μέσων / Vault Data Protection

1.17 Χρηματαποστολές / ΑΤΜ & Cash Management Service

1.18 Απομακρυσμένη Επιτήρηση / Remote Monitoring

1.19 Απομακρυσμένη Τεχνική Υποστήριξη / Remote Technical Support

1.20 Επιχειρήσεις Αντί-παρακολούθησης / Security Screening

2. Innovation

Συμμετοχή από επιχειρήσεις, οργανισμούς και παρόχους υπηρεσιών ασφάλειας και ελέγχου εγκαταστάσεων χώρων και μέσων, που έχουν να επιδείξουν καινοτομία, τεχνολογία, προϊόντα, συστήματα και εφαρμογές, όπως:

2.1 Συστήματα Ασφαλείας / Security Systems

2.2 Συστήματα Συναγερμού / Alarms Systems

2.3 Συστήματα Πυρανίχνευσης / Fire Detection Systems

2.4 Συστήματα Ανίχνευσης Διαφυγής Αερίων / Gas detection systems

2.5 Συστήματα Πυρόσβεσης / Fire Fighting

2.6 Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης / Access Control Systems

2.7 Συστήματα Βιντεοεπιτήρησης, Μετάδοσης & Καταγραφής Εικόνας / Surveillance & Video Systems

2.8 Συστήματα Ωρομέτρησης Προσωπικού / Time Αttendance Systems

2.9 Συστήματα / Τουρνικέ Εισόδου & Εξόδου / Revolving Doors

2.10 Συστήματα Ελέγχου Επιβατών / Passenger Screening

2.11 Βιομετρικά Συστήματα Ελέγχου / Biometric Control Systems

2.12 Συστήματα Ελέγχου Αποσκευών / Baggage Screening

2.13 Συστήματα Περιμετρικού Ελέγχου / Perimeter Security

2.14 Ενοποιημένα Συστημάτα Ασφαλείας / Integrated Security Solutions

2.15 Συστήματα Ανίχνευσης – Αποτροπής Τρομοκρατικών Απειλών / Treat Detection

2.16 Συστήματα Ελέγχου μη Επανδρωμένα / Drones Technology

2.17 Συστήματα Αντιτρομοκρατίας / Counter Terrorism

2.18 Λογισμικά και Συστήματα για Κέντρο Λήψης Σημάτων και Εικόνας / Software and Hardware for Monitoring Station

2.19 Αντικλεπτικά Συστήματα / Antitheft Protection Systems

2.20 Συστήματα Προσωπικής Απειλής / Personal Threat Systems

2.21 Συστήματα Κτηριακού Αυτοματισμού / Building Automation Systems

2.22 Συστήματα Διαχείρισης από Έξυπνη Συσκευή / Smart Security

2.23 Λογισμικό Συντήρησης Εγκαταστάσεων / Computerized Maintenance Management Software

3. Administration

Συμμετοχή από επιχειρήσεις που έχουν να επιδείξουν εξειδίκευση στην παροχή:

3.1 Προσωπικού Στελέχωσης / Staffing

3.2 Εκπαίδευσης Προσωπικού / Education & Training

3.3 Πιστοποίησης Προσωπικού / Certification

3.4 Εκπαίδευσης Σκύλων / Dog Training

3.5 Tεχνικής Υποστήριξης & Συντήρησης Συστημάτων / Technical & Maintaining Service

3.6 Μελετών Ασφάλειας / Operational Security Plan Total Risk Management

3.7 Τεχνικών Μελετών / Technical & Design Project

3.8 Διερεύνησης Συμβάντων / Incident Investigation

3.9 Ανάλυση Αιτιών Συμβάντος / Root Cause Analysis

3.10 Εξωτερικών Υπηρεσιών Ασφάλειας / Consultancy & Security Services

4. Ιmpact

Συμμετοχή από επιχειρήσεις και οργανισμούς που έχουν να επιδείξουν έργα, υπηρεσίες ή καινοτομίες που χαρακτηρίζονται από υψηλά πρότυπα ποιότητας και για τις οποίες έχουν προκύψει αποδεδειγμένα οφέλη και αποτελέσματα, όπως:

4.1 Αντιμετώπιση Έκτακτων Αναγκών / Emergency Response

4.2 Κοινωνία / SCR & Awareness Campaign

4.3 Αειφορία / Sustainability

Πυλώνας Γ. / Of the Year

Ο τίτλος απονέμεται με βάση τη μεγαλύτερη συνολική αξιολόγηση όλων των επιμέρους υποψηφιοτήτων κάθε συμμετέχουσας εταιρείας στις παραπάνω Ενότητες, υπό την προϋπόθεση να έχει συγκεντρώσει συνολικά πάνω από 14 βαθμούς. Κάθε Gold βραβείο που έχει λάβει αντιστοιχεί σε 7 βαθμούς, κάθε Silver σε 3 και κάθε Bronze σε 1 βαθμό. Το βραβείο θα απονεμηθεί στην επιχείρηση, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει στο των κατηγοριών στους Πυλώνες Α και Β.

1. Secure Company

2. Security Service Provider

3. Security Supplier

Οι μεγάλες διακρίσεις

Theme Award

Για τα Security Excellence Awards 2019, το «Theme Award» θα επικεντρωθεί στη δραστηριότητα του Energy Management. Συμμετοχή αποκλειστικά από επιχειρήσεις ασφάλειας και ελέγχου εγκαταστάσεων και χώρων καθώς και από προμηθευτές της εν λόγω αγοράς, που έχουν να επιδείξουν αποτελέσματα της ενεργειακής διαχείρισής τους μέσω στρατηγικών, πρακτικών και επιτευγμάτων τους. *

Διοργάνωση

Χορηγός

Χορηγοί Επικοινωνίας

Official Publication

Plant